• Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) CooL voor verwijzers

 • Wat is het CooL programma en wie verwijs ik door?

  Hieronder vindt u informatie over het doorverwijzen van patiënten naar de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) CooL.
  CooL staat voor Coaching op Leefstijl en is bedoeld als preventieve interventie.

  Het programma is gericht op het tegengaan van overgewicht door een verbetering van leefstijl en langdurige begeleiding op het gebied van gedragsverandering. Een traject duurt twee jaar en bestaat uit een combinatie van 16 groepsbijeenkomsten en 8 individuele coachsessies.

  Naast voeding en beweging komen ook leefstijlonderwerpen als slaap, stress en ontspanning aan bod. Een deelnemer gaat stap voor stap ongezonde gewoonten veranderen in gezond gedrag. Het programma wordt begeleid door één professional, een gecertificeerde leefstijlcoach.

  Het uiteindelijke doel van het CooL-programma is gezondheidswinst door gewichtsverlies, het verhogen van de lichamelijke fitheid en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Van klacht naar kracht.

  Voor deelname is een verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig. Ik ben te vinden in Zorgdomein: Aanvullende zorg/Leefstijlcoaching/Gecombineerde Leefstijlinterventie/De Levenskunstcoach in Gouda.

   
  Traject
  • Intake door leefstijlcoach aan de hand van vragenlijst, beoordeling of deelnemer geschikt is om mee te doen aan de GLI
  Inclusiecriteria
  • BMI 25-30 èn aanwezigheid co- morbiditeit (geef aan welke) :
  • - score 5% of hoger
  • - verstoorde glucosetolerantie / diabetes
  • - dyslipidemie
  • - cardiovasculaire aandoeningen
  • - slaapapneu
  • - artrose
  • - Buikomvang >80 (vrouw) / >102 (man)
  • OF
  • BMI hoger dan 30 (co-morbiditeit aanwezigheid niet nodig)
   
  Voorbereiding
   
  • Vermeld in verwijsbrief altijd dat u naar de GLI verwijst en BMI. Bij BMI tussen 25 en 30 ook de comorbiditeit vermelden.
  • Deelnemer moet daarnaast in een groep kunnen functioneren en voldoende gemotiveerd zijn voor een 2-jarig traject.
 • Waarom een leefstijlcoach?

  De leefstijlcoach is een relatief nieuwe beroepsgroep in het werkveld van leefstijlverbetering en preventie van (chronische) ziekten met als resultaat verbetering van de kwaliteit van leven.
  De expertise van de leefstijlcoach bestaat uit:
  1. Het in kaart brengen van de verschillende leefstijlelementen en de samenhang hiertussen. Teveel stress of te weinig slaap kunnen bijvoorbeeld het eetgedrag of beweegpatroon van een cliënt nadelig beïnvloeden. Kennisoverdracht hierover aan de cliënt.
  2. Het (langdurig) coachen van de cliënt naar blijvende gedragsverandering. De leefstijlcoach maakt geen eetschema’s of beweegroosters, maar coacht de cliënt naar bewustwording van diens leefstijl en begeleidt vervolgens om ongezonde gewoonten te veranderen in gezonde keuzes. Stap voor stap. Op een manier, die bij de cliënt past. De cliënt houdt de regie.
  3. Door de gelijkwaardige en vertrouwelijke relatie tussen de cliënt en de leefstijlcoach functioneert de leefstijlcoach als een spin in het leefstijlweb van de cliënt en helpt hem/haar zo om gemotiveerd te blijven.
  Daarmee is de leefstijlcoach een waardevolle aanvulling op het huidige netwerk van professionals, die zich met leefstijl bezig houden.

 • Inclusiecriteria CooL Interventie en verwijzen

  Uw patient:

  • Is 18 jaar of ouder. 
  • Is gemotiveerd om met zijn/haar leefstijl aan de slag te gaan.
  • Heeft ernstig overgewicht (Body Mass Index ≥ 30) en loopt daardoor een matig of sterk verhoogd gezondheidsrisico.
  • Heeft overgewicht (BMI ≥ 25 en lager dan 30) én extra risicofactoren, die kunnen leiden tot diabetes mellitus type 2 (DM2), cardiovasculaire aandoeningen (HVZ), slaapapneu, artrose, hypertensie of dyslipidemie.
  • Heeft overgewicht zonder genetisch bepaalde oorzaak en er zijn geen contra indicaties zoals het gebruik van medicatie die het gewicht verhooogt.
  • Kan in een groep functioneren en kan Nederlands verstaan, lezen en schrijven.

  Indien uw patiënt aan deze voorwaarden voldoet, kunt u hem/haar verwijzen via Zorgdomein/Aanvullende zorg/leefstijlcoaching.

  VERWIJS NAAR: Gecombineerde Leefstijlinterventie bij De Levenskunstcoach

   

  Naam zorgproduct: Regulier gecombineerde leefstijlinterventie

   

  Zorgvraag: Aanvullende zorg > leefstijlcoaching

   

  Organisatie: De Levenskunstcoach, Gouda.

  REDEN: Hoogte BMI en gerelateerde klachten

  De patiënt zelf kan het aanmeldformulier CooL op mijn site invullen. Ik neem dan contact op voor het plannen van een intake gesprek.
  Tijdens dit gesprek toets ik de motivatie van de deelnemer.
  Het kan zijn dat  het CooL-programma niet geschikt is voor uw patiënt. Indien hij/zij  toch graag wil werken aan een gezonde leefstijl kan de patiënt ook contact met mij opnemen via het contactformulier op delevenskunstcoach.nl/contact. Ik maak dan een afspraak om te kijken naar de mogelijkheden van een op maat gemaakt leefstijlprogramma, dat bij hem of haar past. Hiervoor is nog geen vergoeding mogelijk vanuit de zorgverzekeraars.
  Soms wel vanuit de werkgever of andere trajecten.

   

   

 • Wie kan doorverwijzen?

  De huisarts of POH is de primair verwijzer naar een GLI. Ook een behandelend medisch specialist (bijvoorbeeld internist of cardioloog) kan verwijzen. De verwijzend behandelaar dient kennis te hebben van de medische geschiedenis van de patiënt, van eventuele co-morbiditeit en van medicatiegebruik.

  • Het is belangrijk om in overleg te bepalen wie voor mij het aanspreekpunt is gedurende het traject. Zo kan ik regelmatig terugkoppelen en kunnen we zorginhoudelijk afstemmen. Ik stuur in ieder geval 3 maal gedurende het tweejarig traject een voortgangsupdate: Bij de intake, na de basisfase van 8 maanden en bij afronding onderhoudsfase, na 16 maanden.

   Neem gerust contact met mij op voor overleg.
   Katinka M. Dekkers
   - Via de zorgdomein Patiëntoverleg app
   - 06 21804023
   katinka@delevenskunstcoach.nl
 • Vergoeding

  Sinds begin 2019 wordt de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) CooL volledig vergoed door de basisverzekering.
  Met een verwijzing  kan de CooL interventie in principe op kosten van de zorgverzekeraar gevolgd worden, zonder dat het eigen risico wordt aangesproken. Er is echter wel een verschillend contracteringsbeleid bij de zorgverzekeraars.
  Het is aan te raden voor de individuele deelnemer advies in te winnen over de vergoeding bij diens zorgverzekeraar.
  De Levenskunstcoach heeft individuele contractafspraken met verschillende zorgverzekeraars. De zorggroep Mediis doet nog niets met de GLI. 
  Niet alle verzekeraars sluiten contracten af met individuele zorgverleners. 

  Wanneer een patiënt is verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee ik nog niet gecontracteerd ben, kan het mogelijk zijn dat de patiënt een klein gedeelte van het programma zelf zal moeten vergoeden. Ook kan het zijn dat er vooraf toestemming moet worden gevraagd om de interventie te kunnen volgen. 

 • Startdata CooL bij De Levenskunstcoach

  CooL 2022 -5
  mei/juni 2022
 • Locatie Praktijk De Levenskunstcoach

  Het Mozaïekgebouw nabij station Gouda Goverwelle.
  Bachstraat 9, Gouda.
  Ruime gratis parkeermogelijkheid.