ACT Coaching

Naar meer regie over je gezondheid door te durven leven naar je waarden!

Traject op basis van ACT (Acceptance en Commitment Training/therapie).

 

 

€ 495

7 consulten incl. ‘hand-outs’

(2×55 en 5×40 minuten)

 

In dit intensieve programma word je binnen drie maanden dagelijks bewuster van wat er zich in je binnenwereld afspeelt.
Hierdoor krijg je jouw overtuigingen, gedachtes, gevoelens, angsten, reserves, etc. helderder voor de geest.
De dingen die we gewoon zijn om te doen, doen we vaak op basis van het vermijden van ongemak.
En hoe langer we gewend zijn bepaalde dingen op deze manier te doen, hoe lastiger is het om dit te veranderen, ook al wil je dit nog zo graag.
We gaan immers, over het algemeen, ons ONGEMAK graag uit de weg.

Door te oefenen in meer opmerkzaam zijn, krijg je meer zicht op waarom je de dingen doet zoals je doet.

Vervolgens kun je jezelf daar vragen over stellen:

“Zijn de dingen die ik doe (nog) wel werkbaar voor me?
Brengen ze me dichter bij de persoon die ik wil zijn?
Of houden ze me juist waar ik nu ben?

En heb ik hier misschien ook weer negatieve gevoelens of gedachtes over?”

Ook dit zoeken we samen uit: wat zijn belangrijke waarden voor jou?

Hierdoor kun je beter gaan kiezen voor wat je wèl wilt doen en steeds meer gaan handelen naar wat belangrijk voor je is (leven naar je waarden), ondanks het ongemak dat je zult opmerken.

We spreken tweewekelijks af en tussendoor krijg je duidelijk toepasbare ‘oefeningen’ mee om het besprokene meteen toe te passen in de praktijk.